Вести

Докле ће се повећавати број секретаријата и служби у Градској управи?

Ниш, 10. јуна 2017. 

Тенденција је да од онога раније што је било 11 управа и оно што је Демократска странка предлагала на седницама Скупштине Града и приликом измене Статута, да се укину Скупштине градских општина, да се укину комисије или бар смањи њихов број по општинама, у граду, заправо се повећава и број комисија и управа.

Сада имамо постављање јединствене Градске управе, са 17 секретаријата, који ће се бавити свим и свачим. Поред секретаријата имамо новофоррмираних 10 служби, што значи да наша Градска управа има 27 организационих јединица. Да ли мислите да неспособност оних који управљају градом, Градском управом може да се реши тако што ће се направити јединствена Градска управа, а онда исецкати секретаријате и службе? Мишљења смо да је то практично немогуће и да не само да се врши гомилање администрације, него и гомилање бирократског апарата са много корака између.

Образује се нови секретаријат за капиталне инвестиције који има надлежности потпуно исте као и Дирекција. КЛЕР, Јединица за управљање пројектима, Пројектни центар имају потпуно исти опис послова, а никад мање инвестиција у граду. Од једне дирекције, направили смо секретаријате који се бави потпуно истим пословима којима се бавила Дирекција.

Да ли је истина да се чека 30 дозвола у граду, зато што нема ко да потпише уговор са носиоцима овлашћења? То је раније радила Дирекција за изградњу града. Инвеститори сада практично не знају на која врата треба да закуцају. То је последица реорганизације Градске управе.

Секретаријат за озакоњење образује се за област озакоњења бесправно изграђених објеката. Република Србија је у неколико наврата покушавала да доношењем Закона, којима се уређује ово питање изврши легализацију бесправних објеката. Поражавајућа је чињеница да уместо да се број бесправно саграђених објеката смањује, он је из године у годину само растао. У граду Нишу постоји велики број поднетих захтева за решавање озакоњења бесправно изграђених објеката, преко 40000 и око 30000 нових предмета, те је због постојања великог броја захтева, потребан дугогодишњи континуирани рад да би се издало преко 70000 обавештења, решења итд. Шта је рађено 5 година? Уколико се број запослених у оквиру управа не мења, па који ће то нови људи да раде? Ко ће то да ради?

Секретаријат за инвестиције образује се за припрему и праћење реализације инвестиција у граду Нишу. Обједињавањем послова преузетих из ЈП Дирекције за изградњу града у оквиру једне организационе јединице и секретаријата постигли би се знатно ефикаснији резултати у обављању посла, посебно у области израде и праћења реализације програма уређивања грађевинског земљишта са финансијским планом. Образовањем секретаријата за инвестиције омогућило би се да се са једног места прати изградња објеката, од планске документације, преко имовинске припреме, техничке припреме, грађевинске дозволе, реализације – СВЕГА ОНОГА ШТО ЈЕ РАДИЛА ДИРЕКЦИЈА! Поставља се питање, ко је сметао до сада и Дирекцији и КЛЕРУ да нешто уради, јер видимо у буџету, да тога практично није било! Уколико је исти број запослених, како ће то сада нова дирекција која се зове секретаријат за инвестиције уз Канцеларију за локални економски развој и пројекте да побољша ефикасност?

Адреса одбора

Демократа је

...знатижељан, комуникативан, дружељубив. Никад није равнодушан или уображен. Демократа је увек учесник, ретко само посматрач.