Вести

Унапредити положај жена у Србији

Ниш, 8. марта 2018. 

Женски активизам је неопходан у политици, не само због унапређења положаја жена у Србији, већ и због учествовања жена у доношењу важних политичких одлука.

Жене у политици морају имају већи утицај, јер умеју да препознају приоритете и потребе овог друштва и да те приоритете уврсте у сам врх политике. Резултати успеха постоје. Усвојен је Закон о спречавању насиља у породици на основу којег је спречено око 10.000 смртних исхода. Измењен је и Кривични закон на основу којег сексуални деликт над децом не застарева. После Велике Британије, Србија је друга земља у Европи која је укинула застаревање сексуалног деликта. 

Покренут је и систем родног буџетирања као саставни део програмског буџета. Жене Демократске странке не престају да се боре за живот без насиља и дискриминације, жена за економску независност и једнаке зараде, за већи утицај жена у политичком животу, за увођење родног буџетирања у свим локалним самоуправама.

Изјава председнице Форума жена Демократске странке у Нишу, Јелене Бартон на акцији поводом Међународног дана жена 

Адреса одбора

Демократа је

...пристојан. Никада не вређа друге, без обзира на ситуацију у којој се нађе.