Вести

Захтевамо смену Главног урбанисте Града Ниша

Ниш, 22. фебруара 2018. 

У протеклом периоду, у просторије Демократске странке у Нишу, као и у канцеларији одборничке групе Демократске странке у Скупштини Града Ниша, јавило се око 40-ак грађана са конкретним примедбама на честе измене планова генералне регулације, у овом случају подручја Градске општине Медијана.

За време власти Демократске странке, донет је Генерални урбанистички план Града Ниша од 2010. до 2025. године, као и планови генералне регулације за пет градских општина. Актуелна градска власт пуних 6 година ради само парцијалне измене. Уколико актуелна власт сматра да Генерални урбанистички план, као и планови генералне регулације за пет општина нису адекватни, Демократска странка позива на израду нових планова. Актуелна власт оваквим честим изменама, приказује да нешто ради, а заправо ништа не ради, осим што ствара проблеме грађанима, али и инвеститорима који би радили и градили у нашем граду. Зато и нема кранова, зато се у нашем граду ништа не ради нити гради. Све ово говори да имамо власт која нема визију за развој града, већ се промене дешавају од данас до сутра, очигледно у складу са потребама појединих интересних група.

Демократска странка поставља питање који су разлози сталних парцијалних измена и допуна Плана генералне регулације? Последица оваквог понашања је та да су инвеститори збуњени, грађани обманути, а град оштећен због одустајања инвеститора.

Сталним изменама плана генералне регулације блокира се изградња одређених локација, јер сама процедура измене траје и дуже од годину дана. 

Један од примера парцијалне измене је промена услова градње у зони Клиничког центра, јужно од Булевара Зорана Ђинђића. Инвеститор је добио параметре градње, у складу са тим склопљени су уговори са власницима парцела, па је истима дата надокнада и започет поступак инвестирања у циљу изградње новог објекта. Увидом у нове- парцијалне измене установљено је да се врше измене и то: У зони Клиничког центра, јужно од Булевара Зорана Ђинђића, где је максимална спратност објекта на парцели већој од 6 ара П+6 (висина 27 метара) промењена у П+4 (максимална висина до 20 метара). На јавној расправи која је одржана 21.02.2018. враћена је спратност П+6 али је одлука о максималној висини објекта остала 20 метара, што у преводу значи да би висина просторија била много мања од прописане, и такви станови би били неусловни за живот.

Овде није јасна сврха парцијалне измене плана. Осим тога, поставља се питање: Колико коштају парцијалне измене планова, и колико те измене коштају грађане Ниша као пореске обвезнике, уколико знамо да је План генералне регулације Градске општине Медијана мењан 2015. а затим и 2017.године.

У одлукама Главног градског урбанисте, нема конкретног образложења зашто се раде парцијалне измене Планова генералне регулације. Зато ће Демократска странка реаговати на наредној седници Скупштине Града и тражити да се извештај о раду Главног урбанисте града Ниша за 2017. годину не усвоји.

Поставља се питање и да ли неко на овај начин врши притисак на инвеститоре? Позивамо истраживачко новинарство да детаљније размотри овај проблем.

Демократска странка сматра да је овакво понашање недопустиво и из тог разлога захтевамо смену Главног урбанисте Града Ниша.

Адреса одбора

Демократа је

...оптимиста. Верује да за сваки проблем постоји решење, само ако се приступи на прави начин и уз добар план.