Видео галерија

Харизма Знање Моћ (19.02.2016.)

Филм Демократске странке Ниш, фебруар 2016.