Adresa odbora

Demokrata

...nije tvrdoglav. Pažljivo sluša argumente i priznaje greške ako ih počini.