Adresa odbora

Demokrata je

...pouzdan. Kad obeća, on ispuni. A u svakom slučaju, uvek se javi i objasni šta se desilo.