Izvršni odbor

Stalni sastav IO

 

Jevtić Mića, predsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Stamenković Slavoljub, potpredsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Tomović Dragan, član Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Vasić Bojan, član Izvršnog odbora Gradskog odbora

Stošić Srboljub, član Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Nebojša Stanić,  član Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Damir Petković,  član Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Ana Ćurčić,  članica Izvršnog odbora Gradskog odbora 

Opširnije

Adresa odbora

Demokrata je

...pouzdan. Kad obeća, on ispuni. A u svakom slučaju, uvek se javi i objasni šta se desilo.